img-responsive

Piotr Bucki

Piotr Bucki - CTO and headhunter at J-labs. 14 years of work experience, 7 years working as Java developer, then technical leader and security consultant. 4 years of observing the industry as the CTO and co-owner of company. Piotr can perfectly find balance between the expectations of the world of technology and business. Professionally Piort is interestes in the security of the IT systems - especially web (ISC2 CISSP certificate holder) and private - mountain biking.

Lectures

In Polish Błędy uwierzytelniania i zarządzania sesją w JEE

Celem wykładu jest pokazanie na czym polega Broken Authetication and Session Management – co to tak naprawdę oznacza. Jakie mogą być tego konsekwencje i czy to występuje obecnie w JEE.


Wykład jest przeznaczony dla osób tworzących aplikacje korzystając z WEBowych frameworków Java.


Broken Authetication and Session Management jest od wielu lat klasyfikowany przez OWASP (Open Web Application Security Project) jako jedna z groźniejszych podatność aplikacji WEBowych.